Click Here to Back

Pangbeubeurah Manah

In Artikel on May 9, 2007 at 1:45 pm

Oleh Aris

Kahatur,
Kakasih hatẽ anu dipika cinta
Dimana ?
Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Mugia urang masih ditangtayungan kaimanan sareng katakwaan kunu Maha Kawasa dugi ka akhir jaman, sarta dipaparinan kanyaah sangkan tiasa dipendakeun sareng kabagjaan anu bakal mawa kana ridho Alloh swt. Amin.

Nẽng, masih ẽmut ka akang? Akang jalmi tunggara anu tos kapaling hatẽ ku anjeun nalika urang paamprok di jembatan beusi Mangunreja dua taun kalangkung. Harita kuring anu ngajeg diantara tihang-tihang sasak, palebah handapeun tangkal kiara. Kuring anu harita boga niat rẽk doleka kasaban jelema anu ngaliwat ka ẽta tempat, salah sahijina ka anjeun. Tapi kuring ngadadak teu wasa ninggali anjeun anu sakitu solẽh jeung bẽrẽhana, najan ka jelema saliwat saperti kuring.

Nẽng, beurat hatẽ akang pikeun nulis surat ieu ka anjeun anu tacan puguh ayeuna aya dimana, sabab akang tacan apal dimana raratan anjeun salami ieu. Kudu kasaha jeung kamana ngirimkeun ieu surat ?. Sok sanajan kitu tapi akang nulis surat ieu pikeun medalkeun sarta ngurangan rasa sono anu ngagolak dina ati sanubari akang salila dua taun katukang. Akang sok ras masih kẽnẽh ingeut ka anjeun saprak poẽ harita urang paamprok, teuteup anteub mancer tina soca nu sakitu herangna. Imut alit kaluar tina lambey anu campernik nyiratkeun katulusan anjeun. Ti harita akang kataji pisan ku sosok anjeun anu mẽrẽ rasa kana hatẽ ieu. Tapi akang nyadar sok sanajan ẽta ngan saukur sakali-kalina, tapi naha akang bet bisa yakin anjeun cinta akang nu salila ieu ditẽangan.

Nẽng, ti harita 18 maret 2004, akang masih emut tanggalna. Nẽpi ka ayeuna akang tacan apal saha wasta anjeun, dimana anjeun cicing jeung saha saenyana anjeun tẽh?. Nu akang moal hilap urang pateuteup-teuteup saliwat, taya obrolan, tapi ngagelenyuna imut anjeun nyiarkeun kanyaah anu moal bisa kagambarkeun najan ku lukisan Monalisa. Tidinya hatẽ akang nu poẽk ngadadak ngagemray lir ibarat kacaangan bulan opat welas.

Nẽng, satadina akang ngarasa pondok pangharepan pikeun ngajalanan hirup ieu. Unggal poe kahirupan akang ngan dipinuhan ku kapusing jeung karungsing. Geus teu kapikiran jalan lain mun henteu nganggeuskeun hirup ku jalan matẽnan manẽh mah. Tapi, tisaprakna urang papanggih akang ngurungkeun niat nu laknat ẽta, ninggalkeun kana saban kajahatan anu salila ieu ku akang dipilampah. Detik ẽta oge akang ngarasa kasambung nyawa deui, katalian kutali asih anu sakitu kuatna. Teu kasawang samẽmẽhna, akang bet bisa panggih jeung widadari nu mawa caang kana kahirupan ieu.

Anjeun anu salila ieu datang ka saban impẽnan akang, nuturkeun dina satiap lẽngkah anu ku akang dipilampah. Anjeun nyaẽta hiliwir angin, anu geus mẽrẽ ẽndah dina satiap rẽnghap. Datang poe ganti peuting, anjeun anu terus mẽpẽndẽ dina hatẽ nepika nimbulkeun rasa kasono anu sakitu gedẽna. Anjeun ninggalkeun binih kacinta nu ayeuna buahna euceuy tur leubeut dina asih. Kamana kuring bisa nyalindungkeun hatẽ, neundeun rasa anu sakitu ngagolak, nitipkeun asih anu sakitu seungitna. Anjeun nyaẽta alesan kahirupan akang aya salila ieu.

Sakali waktu akang pernah balik deui ka ẽta tempat. Waktu harita hujan ngaririncik maseuhan jembatan beusi tempat panggihna urang. Susuganan di ẽta tempat tẽh urang bisa papanggih deui. Tapi, hujan anu turun poẽ harita ngawakilan hatẽ akang. Harepan tingal harepan, akang kapaksa neureuy kapaitan teu kungsi panggih jeung anjeun nepi ka kiwari. Akang sok ray cai panon mun bet ninggali batur layeut papasangan paduduaan, maranẽhna masih kẽnẽh dipaparinan kanyaah jeung cinta kunu Maha Kawasa. Kitu ogẽ harepan akang salila ieu.

Nẽng,duka kumaha asalna akang bisa kataji ku sosok anjeun. Nu pasti pikiran ieu teu bisa leupas tina kalangkang anjeun anu terus mayungan hatẽ akang. Salila ieu akang poẽk ka sakabẽh anu datang, nutup kana panto hatẽ anu sakuduna dibuka. Hal ẽta taya lian ngan saukur pikeun terus ngajaga rasa ieu sangkan bisa sosonoan ka anjeun panyambung nyawa akang. Akang teu tẽga jeung teu sangup kudu ngagilirkeun hatẽ ieu ka hatẽ anu lian.

Nẽng, hiliwirna angin peuting ngajieun akang ngarasa boga dosa kanu geus kaliwat. Akang ngarasa jongjolẽr ka anjeun poẽ harita, sabab geus ngantep kana imut anjeun anu ramah tur suci. Keur nebus kana sagala kahilapan akang waktu harita, akang rẽla ngajugjug saban tempat pikeun neangan anjeun anu geus mawa sapotong tina hatẽ akang.

Nẽng, ngahaja akang nulis sapucuk surat ieu sangkan bisa dibaca ku anjeun atawa saha baẽ anu kungsi manggihanna.

Diluhureun jambatan beusi Mangunreja urang kungsi paamprok, didinya ogẽ akang malidkeun surat dina jero botol palastik ieu. Sangkan palidna cai walungan Ciwulan bisa mawa ka hareupeun anjeun anu aya dihiji tempat. Dimana waẽ nyangsangna, saha baẽ anu mukana sangkan bisa nyaho jeung nepikeun gerentes hatẽ akang ka hareupeun anjeun, kakasih anu salila ieu mancik dina ati akang.

Sakitu heula serat ti akang pikeun ngurangan rasa kasono ka anjeun anu terus ngolebat dina impẽnan. Sahẽnteuna akang geus ngarasa ngemplong pikeun nepikeun sagala eusi hatẽ kana ieu serat. Hapunten samudaya kalepatan akang anu parantos ngirimkeun ieu serat pikeun anjeun. Hal ẽta taya lian ngan saukur medalkeun rasa anu salila ieu terus meulit. Akang miharep ku ayana serat ieu anjeun bisa ngabales, leuwihna urang bisa papanggih dihiji tempat jeung waktu anu parantos ditangtoskeun kunu Maha Kawasa.

Nẽng, Anjeun moal bisa leungit tina impẽnan akang.

Wasalam

Anu nganti cinta sajati

Penulis adalah Aris Mahasiswa Jurusan Jurnalistik 2004

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: